Wykłady na Bogor Agricultural University

Pod koniec marca miałam przyjemność poprowadzić wykłady dla studentów Bogor Agricultural University w Indonezji, jak również wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami Faculty of Agricultural Engineering and Technology, spotkać się z dziekanem i kierownictwem Seafast Center oraz przede wszystkim z prof. Hanny Wijaya.

Wszystkim serdecznie dziękuję za waszą otwartość, ciepło i chęć współpracy.